Ord og uttrykk fra Ø.Surnadal og Rindal

 

1 | AB | CD | EF | G | H | IJ | K | L | MN | O-R | SA | SP| TU | V-Å |

V+W+X+Y+Z+Æ+Ø+Å

 
       
       
       
Vefta         Vinket
Vekkarre         Hakkespett
Velhamsa     (tykk L)     Tykk
Vepp jæppe         Lek, der det brukes en kort og en lang trepinne. Er det noen som husker reglene?
Verau           Innpåsliten/ha lyst på
Vest       *   Lukt
Vinnjle       *   Lettvint
Vinnj-se-te         Være rask/tidsnok. "Hainj vinnj se'kkje te" =Somler
Vinterstøing           Overvintret laks
Vore       *   Se forklaring nederst på siden
Vægstekk   Vægpisk       Brøytestikke
Væmle         Kvalmt/lummert
Væpa         Veive
Vøinnmæl   Vøinnmærbrok *æ (tykk L)     Vadmel/Vadmelsbukse
Våk         Hull i isen/råk, men blir visstnok også brukt om "guttunge"
Våkka   Våkka       Vake/hoppe
Våle     (tynn L)   *   Farlig
       
       
Ynnbær         Ingeborg
Yninnj         Uryddig
Yve   Yvinnj       Vill/vilt/usymetrisk (kan også bety stresset)
       
       
Ænslesta         Ens ærend
Ænkarre         Einer
Æssestun å Ænå   *æ *ø     Austistua Aune
Æstjænnå   Østjænnå   *æ *ø     Aust/østover
       
       
       
Øksn         Ku i brunst
Øl/øln     (tykk L)     Varme
Ønkt           Befruktet egg
Ørinn         Ør/svimmel
Ørstøng         Øyenstikker
Øståfør         Perfekt skiføre
Øy   Øyyyy       Brekke seg
       
       
       
       
       
       
       
Ågång         Rask omsetning
Å hode me         Å jøye meg
Å hoi   Hoij     *   Ikke verb, men brukes for å uttrykke beundring eller oppgitthet(se nederst)
Å jødde me         Å jøye meg
Åbit         Lite måltid mellom frokost og middag
Åkua         Opprådd
Åkkår         Beskjeden
Åskfis         Minstebarnet
Åt'         Stikkende insekt
Åte         Agn
Å'va         Se forklaring nederst på siden.
Åvennje         Avvenning
Åværje   Åverj'       Våpen
       
       
       
       
       
       
       
Åkklakul         Se håkklakul
       
       
       
       
Å hoj, får motsatt betydning hvis man endrer tonefall. "Å hoooij!" Det er positivt, mens "å ho-ooij" er negativt/oppgitt.
Hainnj vinn-se itj te/Hainnj vinnj se'kkje te, blir på bokmål: Han vinner seg ikke til? *haha*

 

"Vette" er ett ord som blir brukt til slutt - i stedet for kanskje, eller sikkert, når man er litt usikker. Hainnj e vel litt osekker....vette. (Mer bekreftende, enn spørrende)

"Våle" uttales med tykk L - på rindalsk

Vest=Stygg lukt. Skjitvest/skjettvest. Fisvest/fessvest.

Vinnjle=Lettvint/enkelt. Skrevet på norsk kan det bli " Det var veldig vinnelig"????*hahaha*

"Vore" er vanskelig å oversette direkte, fordi det har flere betydninger. Kålles e de vore? = Hvorfor/Hvordan har det seg? Finvore = ganske fint , sempelvore = ikke noe særlig/Simpelt.

Å'va (lang a)/Å-vade-så-lekt (lang a) = Nei, overhode ikke!