Ord og uttrykk fra Ø.Surnadal og Rindal

 

1 | AB | CD | EF | G | H | IJ | K | L | MN | O-R | SA | SP| TU | V-Å |

 

G        
       
Ga-færr       *   Dø/krepere
Ga heå         Gå hjem
Gadd   Gaidd       Tørrfuru
Gallure         Morsom mann/spøkefugl
Garre         Råtten kvist
Gastelering         Overveldende traktering (mat)
Gate   Ga-te       Dø/krepere
Gau         Morsom/trivelig/fin (Noe/noen man liker)
Gauder         Lettliva/likandes kar
Gjærralæs   Gjærraløs   *æ*ø     Uten å ha noe å gjøre
Gjærra græn         Utføre
Gjærra poinn   (poinnjd)       Re opp senga
Gjæster         Gjær
Gjøm-å-hald-att           Barnelek
Glemsvèr     (tykk L)     Når sola skinner mellom regnsbygene.
Glisfausk   (Glisf*æsk)   (tykk L)     En råtten kvist som lyser i mørket 
Glohersk   Gloh*ærsk   (tykk L)     Ivrig
Glæne   Glæna   (tykk L)     Glatt …………..Glei
Glårinn     (tykk L)     Grisk
Gongjarn           Hengsler
Gong-glas     (tykk L)     Hengslet vindu
Goillhæk   Goillh*øk       Brukt både på hestehov og løvetann
Gomla     (tykk L)     Tygge så det høres
Grannver   Grainnjver       Tilbakeholden
Grabækkre           Brunstig vær (hannsau)
Gratapp           Brunstig okse(kalv)
Greslå       SL     Etterbyrden
Griffelhus         Til å oppbevare blyanter
Gru'le         Gruelig
Gryttj         Kaste
Grønskjor         Gulspurv
Grønvekkarre         Gråspett og grønspett
Grålinn     (tykk L)     Grisk
Gråsømmer         Hvitveis
Gusstinn         Oppkavet/veldig
Guste         Veldig
Gælle     *æ (tykk L)     Galt/veldig
Gællinn     *æ (tykk L)     Sint
Gøssu         Stygg lukt som kommer sivende
Gøytt   Gøitt       Artig (Se ordet "Gau". Ta va gøytt=Det der likte jeg)
Gålka     (tykk L)     Et lite oppkast/surt oppstøt
Gånna   (Gånnå)       Sløye fisk      ( E drokst me' å gånnå stet)
Gårr         Gjørme
Gårre fal     (tykk L)     Ivrig etter å selge
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ga tu væja min!/Ga tu jøsa min!=Flytt deg!

Ga-åt = Ramle ........ Ryk-åt = Det er noe man gjørnår man er overstadig beruset og sovner.

Ga ne-åt = Bli sjuk/bli liggende

Ga-færr/ga-te' = Krepere. E truiddj e skoill ga-te. Det blir neppe skrevet som "jeg trodde jeg skulle gå til", men heller " Jeg trodde jeg skulle krepere.

Ga-e-toinnj = Gå rundt, trille rundt." De' gikk roinnjt-e-toinnjt!!"