Ord og uttrykk fra Ø.Surnadal og Rindal

 

1 | AB | CD | EF | G | H | IJ | K | L | MN | O-R | SA | SP| TU | V-Å |

 

L        
Langfotakångel     (tykk L)     Inssekt med veldig lange ben (også kalt myhank)
Langkakklaspove     (tykk L)     Småspove (Tror det har med den lange lyden å gjøre)
Langoinnbrok         Longs/Underbukse med lange ben
Lappspy         Klaser av froskeegg
Leiddest         Gikk lei
Leistainn         Hånd i hånd
Lèt         Snakket
Lett         Farge
Lime         Kost/sopelime laget av bjørkeris
Linèl         Linerle
Littfækjinn   Littføkja   *æ*ø     Lett til fots
Litjgrytå   Litjgryta       Navlen
Liv e lærvåinnj           Storliv
Livsykje         Magesjau/omgangssyke
Luggum         Måtsam
Læm         Loft, men kan også bety tak  (Læm-mål=takmaling)
Læms   Lemse       Tynn lefse
Lærv   Golvlærv       Fille/gulvtue
Lærvåt           Fillete
Læs brokja     *ø   *æ      Ta av buksa (for å gjøre sitt fornødende)
Læsta         Sokker
Løinn   Lø'innj       Lodden
Låttinnj         Ha lyst på/lysten