Gamle bilder 3


Pil opp for å komme tilbake hit, etter å ha forstørret et bilde.
[Prev]    


Austre Sandholten
Sandstua
Sæterhaugen
Sætersagja
a25
420 X 254
18 KB
a26
420 X 268
18 KB
a27
420 X 217
14 KB
a28
420 X 223
14 KB
Folldalen
Åmot
a29
522 X 312
20 KB
a30
624 X 450
35 KB