Her er noen gamle bilder fra Øvre Surnadal
.
Det er 3 sider, med totalt 30 bilder.


Trykk på bildene du vil forstørre.

Pil opp for å komme tilbake til oversikt, etter å ha forstørret et bilde
    [Next]


Fugelsøymelan
Fiskjastrøa
Brustua
Dalseggvollen
1
609 X 508
29 KB
2
607 X 341
20 KB
3
420 X 250
17 KB
4
567 X 300
22 KB
Dalseggvollen
Dønnynmelan
Dønnynmelan
Dønnynstøggu
5
696 X 435
27 KB
6
522 X 449
26 KB
7
420 X 254
21 KB
8
449 X 330
16 KB
Fiskjaslia
Bjønnajakt
Hagan
Høgklæva
9
420 X 265
19 KB
a10
336 X 393
23 KB
a11
420 X 258
16 KB
a12
420 X 233
18 KB