De fleste bildene er kopiert fra Fylkesfotoarkivet og pyntet litt på, der det var nødvendig.

Ved å klikke på bildene på høyre side, navigeres det fremover og
ved å klikke på venstre side, navigeres det bakover .


Fra kommunegrensa og nedover 1932.